TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 8A Đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
(+84) 225.3.766.561
contact@maserco.com.vn

 

CHI NHÁNH CÔNG TY

TP Hồ Chí Minh

Số 97/48 Đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh
(+84) 285.409.3499 / (+84) 283.730.5404
opshcm@maserco.com.vn

TP Đà Nẵng

Số 97 Đường Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
(+84) 236.392.5202
opsdn@maserco.com.vn

Campuchia

No 170 AB, Mao Tse Toung str, Prompenh, Campodia
(+855)882.880.199/ (+855)883.838.666
opscbo@maserco.com.vn